W 1985 roku, m.in. Bogdan Jeremicz doprowadził do bardziej stabilnej pozycji Kyokushin w Gdańsku. Obozy szkoleniowe oraz indywidualne wyjazdy do Krakowa do shihan Andrzeja Drewniaka zaowocowały tym, że w roku 1987 Bogdan Jeremicz jako pierwszy w Gdańsku zdał egzamin na 1 dan w Kyokushin Karate.

W kwietniu 1992 roku, z jego inicjatywy powstał Gdański Klub Kyokushin Karate, a on sam został v-ce prezesem tego klubu. W tym samym roku, sensei Jeremicz zdał egzamin na 2 dan. Rok później w grudniu, w czasie Budo Gali, sensei Jeremicz wykonał pokaz sztuki karate, który został przyjęty największą owacją publiczności.
W lutym 1994 r. przebywał na szkoleniu w Rotterdamie u shihan Loeka Hollandra (7 dan). Dzięki znajomości z instruktorem holenderskim Gosse Meestra (4 dan), który jest instruktorem walki grup antyterrorystycznych sensei Jeremicz miał możliwość zobaczenia i wzięcia udziału w szkoleniu grup antyterrorystycznych w największym ośrodku tego typu w Europie, jakim jest P.I.O.V. w Bergen. W lipcu '94 i '95 roku B. Jeremicz brał udział w największym obozie letnim Kyokushin Karate w Europie (Papendal/Holandia). Od 1992 roku jest członkiem Zarządu Polskiego Związku Karate w Warszawie, a w roku 1993 został wybrany Prezesem Okręgowego Związku Karate w Gdańsku.

W lipcu 1996 roku, podczas obozu letniego w Papendal, Bogdan Jeremicz zdał egzamin na 3 dan. Natomiast dwa lata póżniej w marcu, ukończył kolejny kurs sędziowski i jako jedyny sensei w Polsce otrzymał tytuł sędziego międzynarodowego. W czerwcu 2001 roku podczas Międzynarodowego Obozu Kyokushin Karate w Kyoto/Japonia, sensei Jeremicz zdał egzamin na stopień 4 dan.